Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "НОГООН НУУРЫН ХӨРШҮҮД"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/295
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №66 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.21
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002027
6 Компанийн регистрийн дугаар 5875021
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Мөнхбаяр 99832325
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 9-р хороо, Ахмадын байр

Ж.Мөнхбаяр

Ж.Мөнхбаяр

УБ, СБД 9-р хороо, Ахмадын байр