Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр " Буянт ХАДГАЛАМЖ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/299
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №103 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002076
6 Компанийн регистрийн дугаар 5897025
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Мөнхзул 99115000
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 15-р хороо, Хорооны цогцолбор байр

Г.Мөнхзул

Г.Мөнхзул

УБ, ХУД 15-р хороо, Хорооны цогцолбор байр