Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ДАРЬ ЭХ АРВИЖИХ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/300
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №104 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002042
6 Компанийн регистрийн дугаар 5882435
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Баттөмөр 99505889
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 21-р хороо, Хорооны байр

Д.Баттөмөр

Д.Баттөмөр

УБ, БЗД 21-р хороо, Хорооны байр