Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ЭВТ АМГАЛАН"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/301
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №105 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002046
6 Компанийн регистрийн дугаар 5883709
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Дамбадаржаа 91149134
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 10-р хороо, Засаг даргын байр

С.Дамбадаржаа

С.Дамбадаржаа

УБ, БЗД 10-р хороо, Засаг даргын байр