Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ӨНӨР СҮЛД"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/302
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №106 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002091
6 Компанийн регистрийн дугаар 5899613
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Цэндбаатар 88898587
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 12-р хороо, Хорооны байр

Н.Цэндбаатар

Н.Цэндбаатар

УБ, СХД 12-р хороо, Хорооны байр