Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ДЭВШИЛ БАЯНЗҮРХ-7"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/303
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №107 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002047
6 Компанийн регистрийн дугаар 5884047
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Шатар 99921029
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 7-р хороо, Хорооны байр

Ж.Шатар

Ж.Шатар

УБ, БЗД 7-р хороо, Хорооны байр