Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ХАН ТУУЛ АРВАН ГУРАВ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/304
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №108 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002084
6 Компанийн регистрийн дугаар 5897882
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Баярбат 99128795
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 13-р хороо, Хорооны байр, 

Ц.Баярбат

Ц.Баярбат

УБ, ХУД 13-р хороо, Хорооны байр