Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "МӨНХӨД ДЭЭШЛЭХ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/306
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №111 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002118
6 Компанийн регистрийн дугаар 5903521
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Цэвээнсүрэн 99998479
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 30-р хорооны цогцолборын байр

Б.Цэвээнсүрэн

Б.Цэвээнсүрэн

УБ, СХД 30-р хорооны цогцолборын байр