Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АРВИЖИН ДЭЛГЭРЭХ КАПИТАЛ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/307
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №112 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002130
6 Компанийн регистрийн дугаар 5906679
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Балгансүрэн 89978877
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 11-р хороо, Нуурын 6-80 тоот, Сэнгэ наран 2 дэлгүүрийн байр

Н.Балгансүрэн

Н.Балгансүрэн

УБ хот, ЧД, 11-р хороо, Нуурын 6-80 тоот, Сэнгэ наран 2 дэлгүүрийн байр