Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ХАНГАЙН АРВИН АРВАЙ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/311
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №133 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.03.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9032002062
6 Компанийн регистрийн дугаар 5891191
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Энхзул 99160074
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 23-р хороо, Хангайн 43-8 тоот

Т.Энхзул

Т.Энхзул

УБ, СХД 23-р хороо Хангайн 43-8 тоот