Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "НИГҮҮЛСЭХҮЙ ХҮРДЭН" ХЗХ 
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/313
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №135 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.03.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002095
6 Компанийн регистрийн дугаар 5899974
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Даваацэрэн 88487038
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 20-р хороо, 5-р бааз, 2-3 тоот

Б.Даваацэрэн

Б.Даваацэрэн

УБ, СХД 20-р хороо 5-р бааз 2-3 тоот