Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БЭЛХ АРВАН НАЙМ" ХЗХ 
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/315
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №137 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.03.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002107
6 Компанийн регистрийн дугаар 5902096
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Нансалмаа 91235902, 93046424
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 18-р хороо, Бэлхийн 52-р гудамж, Бэлх плаза төв

Д.Нансалмаа

Д.Нансалмаа

УБ хот, СБД, 18-р хороо, Бэлхийн 52-р гудамж, Бэлх плаза төв