Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр " ДЭЛГЭР АРВИЖИХ КАПИТАЛ " ХЗХ 
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/321
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №143 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.03.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002111
6 Компанийн регистрийн дугаар 5902886
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Гантариа 98159540
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 18-р хороо, Хорооны иргэдийн нийтийн хурлын байр

Н.Гантариа

Н.Гантариа

УБ, ЧД 18-р хороо, Хорооны иргэдийн нийтийн хурлын байр