Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ЗҮРХ НАРАН"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/330
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №170 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002050
6 Компанийн регистрийн дугаар 5886384
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Эрдэнэчимэг 99861976
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 11-р хороо, Булгачин 5-79А тоот

Ч.Эрдэнэчимэг

Ч.Эрдэнэчимэг

УБ, БЗД 11-р хороо, Булгачин 5-79А тоот