Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ТЭРГҮҮНЦАМБАГАРАВ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/331
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №171 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002114
6 Компанийн регистрийн дугаар 5902967
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Баттулга 99866640, 98116641
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 14-р хороо, Өнөр хороолол, Иргэний танхимын байр

Ж.Баттулга

Ж.Баттулга

УБ, СХД 14-р хороо Өнөр хороолол, Иргэний танхимын байр