Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АМЬДРАЛ ТЭТГЭГЧ ХАМТЫН ХҮЧ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/332
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №172 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001007
6 Компанийн регистрийн дугаар 4554388
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Дэлгэрбаяр 95850950
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Багануур дүүрэг,  4-р хороо, Рашаант 5Б-02 тоот

Б.Дэлгэрбаяр

Б.Дэлгэрбаяр

УБ, Багануур дүүрэг, 4-р хороо Рашаант 5Б-02 тоот