Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АРВИЖИХ ИХ НАЯД"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/333
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №173 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002105
6 Компанийн регистрийн дугаар 5901995
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Эрдэнэтуяа 96050317
8 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 6-р хороо, Бага тойруу, 49-р байр, 54 тоот

Д.Эрдэнэтуяа

Д.Эрдэнэтуяа

УБ, ЧД, 6-р хороо, Бага тойруу, 49-р байр, 54 тоот