Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "МАНДАХ ТҮРҮҮ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/336
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №176 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002066
6 Компанийн регистрийн дугаар 5893755
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Е.Ханатхан 99101977
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 29-р хороо, 1-р хороолол, 29-р байр

Е.Ханатхан

Е.Ханатхан

УБ, СХД 29-р хороо, 1-р хороолол, 29-р байр