Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ГАЛ УНДАРГА"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/337
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №177 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002113
6 Компанийн регистрийн дугаар 5902932
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Отгонжаргал 80080203, 91004258
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 11-р хороо, Мандал 13-230 тоот

Г.Отгонжаргал

Г.Отгонжаргал

УБ, СХД 11-р хороо, Мандал 13-230 тоот