Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ХОТОЛ ЦАГААН ҮЙЛС"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/338
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №178 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2791001009
6 Компанийн регистрийн дугаар 4554442
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Батжаргал 95797144, 95795939
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Багануур дүүрэг, 3-р хорооны байр

Ч.Батжаргал

Ч.Батжаргал

УБ, Багануур дүүрэг, 3-р хорооны байр