Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "УХААН-УУЛ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/339
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №179 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002108
6 Компанийн регистрийн дугаар 5902126
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Оюунтуяа 99012123
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ХУД, 2-р хороо, 19-р хорооллын Иргэдийн хурлын танхим

Б.Оюунтуяа

Б.Оюунтуяа

УБ, ХУД 2-р хороо 19-р хороолол, Иргэдийн хурлын танхим