Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "НҮҮРЭНТЭЙН ЭВ НЭГДЭЛ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/340
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №180 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2731001005
6 Компанийн регистрийн дугаар 4554353
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Жаргалсайхан 99096367
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Багануур дүүрэг, 1-р хороо, Нарны хороолол, Хорооны байранд

М.Жаргалсайхан

М.Жаргалсайхан

УБ, Багануур дүүрэг, 1-р хороо Нарны хороолол, Хорооны байранд