Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БОГДГЭГЭЭНИЙ ХИШИГТЭН"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/341
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №181 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002039
6 Компанийн регистрийн дугаар 5881471
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ж.Эрдэнэбилэг 99053887
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 20-р хороо, Хорооны байранд

Ж.Эрдэнэбилэг

Ж.Эрдэнэбилэг

УБ, СБД 20-р Хорооны байранд