Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БАДРАНГИЙХ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/343
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №183 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002088
6 Компанийн регистрийн дугаар 5898803
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Найманжин 99875815, 88930782
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 14-р хороо, Ахмадын хорооны байр 02 тоот

А.Найманжин

А.Найманжин

УБ хот, СБД, 14-р хороо, Ахмадын хорооны байр 02 тоот