Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ВЕРУМ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/346
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №193 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002135
6 Компанийн регистрийн дугаар 5923298
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар З.Хайдар 93113748
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 18-р хороо, 13-р хороолол, 17-р 

З.Хайдар

З.Хайдар

УБ, БЗД 18-р хороо, 13-р хороолол 17-р