Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ОДОНТ ЭВИЙН ХҮЧ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/347
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №194 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002106
6 Компанийн регистрийн дугаар 5902053
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Баярхүү 89211739, 98116987, 99894985
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 22-р хороо, Хилчин гудамж, Хорооны байр

Б.Баярхүү

Б.Баярхүү

УБ, СХД 22-р хороо, Хилчин гудамж, Хорооны байр