Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ДҮҮРЭН БУУДАЙ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/348
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №195 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002072
6 Компанийн регистрийн дугаар 5895898
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Энхтуяа 80008515
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 17-р хорооны байр, Дамбадаржаагийн гудамж-31,

Ч.Энхтуяа

Ч.Энхтуяа

УБ, СБД 17-р хорооны байр, Дамбадаржаагийн гудамж-31