Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ИВЭЭЛ ДЭЛГЭРҮҮЛЭГЧ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/350
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №216 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.22
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1131001006
6 Компанийн регистрийн дугаар 3626342
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ц.Баяраа /КЮ61011074/ 88589750, 99538886
8 Компанийн  хаяг байршил ӨМА, Даланзадгад сум, 3-р баг, Мишээл төв, 3-р давхар, 306 тоот түрээсийн байр

Ц.Баяраа

Ц.Баяраа

Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум, 3-р баг Мишээл төв 3-р давхар, 306 тоот түрээсийн байр