Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АРВИН ИТГЭЛ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/351
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №217 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.22
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002081
6 Компанийн регистрийн дугаар 5897386
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Дуламсүрэн 88858505
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 27-р хороо, Сэлбийн гудамж-1-10 тоот

Б.Дуламсүрэн

Б.Дуламсүрэн

УБ, БЗД 27-р хороо, Сэлбийн гудамж 1-10 тоот