Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ЖАРГАЛАНТ ХАЙЛААСТ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/353
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №219 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.22
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002133
6 Компанийн регистрийн дугаар 5911389
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар М.Даваадулам /УС72050243/ 99841934, 96011934, 96011930, 99244666
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 15-р хороо, Хорооны байр, 204 тоот

М.Даваадулам

М.Даваадулам

УБ, ЧД 15-р хороо, Хорооны байр 204 тоот