Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ЭВ ЭЕ ХҮЧ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/354
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №220 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.22
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002082
6 Компанийн регистрийн дугаар 5897467
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Батцэнгэл /ЧВ65020473/ 99781190
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 5-р хороо, Хорооны байр

Н.Батцэнгэл

Н.Батцэнгэл

УБ, СХД 5-р хороо, Хорооны байр