Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ЯРУУ УНДРАХ ИРЭЭДҮЙ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/355
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №233 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002119
6 Компанийн регистрийн дугаар 5903815
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар У.Вандан /ЦД72020272/ 99289690
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 14-р хороо, Хорооны байр

У.Вандан

У.Вандан

УБ, ЧД 14-р хороо, Хорооны байр