Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ТЭТГЭХ НАРАН"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/356
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №234 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002056
6 Компанийн регистрийн дугаар 5888743
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Одончимэг /АЮ81032507/ 88899927, 88405109
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 26-р хороо, Мандал овоо, 3-р гудамж, Бүрдэн цохиот ХХК-ийн байр, 2 тоот

П.Одончимэг

П.Одончимэг

УБ хот, СХД, 26-р хороо, Мандал овоо, 3-р гудамж, Бүрдэн цохиот ХХК-ийн байр, 2 тоот