Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ХАЙЛААСТ АРВАН ЗУРГАА"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/357
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №235 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002120
6 Компанийн регистрийн дугаар 5904315
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Болд 99987711, 94191123, 89012555
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 16-р хороо, Согоотын 50-р байр, 583 тоот

Т.Болд

Т.Болд

УБ, ЧД 16-р хороо, Согоотын 50-р байр, 583 тоот