Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "КРЕДИТ МОНГОЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/11
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001074
6 Компанийн регистрийн дугаар 2595516
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                                    
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Цэрэндорж   315143
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 8-р хороо, бага тойруу, 46-4 тоот 

Л.Цэрэндорж

Л.Цэрэндорж

 

  Бүртгэлийн дугаар Салбарын тоо ББСБ-ын салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо /дугаар/ Аймаг/Нийслэл Сум/Дүүрэг Одоо байгаа хаяг 
1 1/11./01 Салбар-108 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2006.07.07 №57 тушаал Улаанбаатар БЗД УБ, БЗД, 16-р хороо, 16-р хороолол, Зүүн дөрвөн зам, 115-р байр.
2 1/11./02 Салбар-109 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2008.03.31 №33 тушаал Улаанбаатар БГД УБ, БГД, 20-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө-86, ажилчны-1 гудамж, "ЭС БИ БИ ЭЙ"ХХКийн түрээсийн байранд
3 1/11./03 Салбар-110 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2009.07.02 №92 тушаал Улаанбаатар БГД УБ, БГД, 17-р хороо, 4-р хороолол, 22-р байр, 1 давхарт 2011.03.01-нд өөрчлөлтийг бүртгэсэн.
4 1/11./04 Салбар-112 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2010.08.04 №123 тушаал Улаанбаатар ЧД УБ, ЧД, Төмөрчний гудамж, 8-р байр, 1 давхарт
5 1/11./05 Салбар-114 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2010.08.12 №126 тушаал Дорнод Хэрлэн сум Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 7-р баг, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ний байр.
6 1/11./06 Салбар-100 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2005.12.09 Монгол банкны ХШГ-ын 6/.2459 Улаанбаатар ЧД УБ, ЧД, 1-р хороо, 1-40 мянгат, 22-7 тоот.
7 1/11./07 Салбар-102 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2001.11.08 Монгол банкны ХШГ-ын 6/1840 Баянхонгор Богд сум Баянхонгор аймаг, Богд сум, ЗДТГ-ын байр.
8 1/11./08 Салбар-103 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2002.04.03 Монгол банкны ХШГ-ын 6/580 Өвөрхангай Баян-Өндөр Өвөрхангай аймаг, Баян-Өндөр сум, ЗДТГ-ын байр.
9 1/11./09 Салбар-104 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2003.03.26 Монгол банкны ХШГ-ын 6/661 Орхон Баян-Өндөр Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Мобикомын төв байр, 2-р давхар.
10 1/11./10 Салбар-105 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2004.03.05 Монгол банкны ХШГ-ын 6/495 Дархан-Уул Дархан сум Дархан-Уул аймаг, Дархан хот, 6-р хороолол, 5-р байр.
11 1/11./11 Салбар-106 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2004.08.25 Монгол банкны ХШГ-ын 6/1795 Улаанбаатар БГД УБ, БГД, Ундрам төвийн байр.
12 1/11./12 Салбар-115 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2011.06.24 №103 тушаал Улаанбаатар СБД УБ, СБД, 9-р хороо, 7-р хороолол, 46-39 тоот
13 1/11./13 Салбар-116 "Кредит монгол ББСБ"ХХK 2012.03.06 №34 тушаал Улаанбаатар БГД УБ, БГД, 17-р хороо 4-р хороолол, 22 байр, 1 давхар