Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ТӨВ ХӨГЖИЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/33
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1415001002
6 Компанийн регистрийн дугаар 2053845
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Гэрэлмаа   99309291
9 Компанийн  хаяг байршил Төв аймаг, Зуунмод сум, Номт баг, МАХН-ын хорооны байр, 2-р давхар 

Б.Гэрэлмаа

Б.Гэрэлмаа