Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ИТГЭЛБИЗНЕС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/64
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №130 тогтоол /3/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.09.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001030
6 Компанийн регистрийн дугаар 2710374
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл      
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Дэнсмаа
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД 1-р хороо,1-02 тоот

Д.Дэнсмаа

Д.Дэнсмаа

УБ хот, ЧД 1-р хороо,1-02 тоот