Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СБЛЦ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/71
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №147 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001056
6 Компанийн регистрийн дугаар 2844176
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар  Б.Ням-Эрдэнэ 99105955
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, 35-74 тоот. 

Б.Ням-Эрдэнэ

Б.Ням-Эрдэнэ