Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ЮНАЙТЕД ФИНАНС ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/86
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №147 тогтоол /3/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001093
6 Компанийн регистрийн дугаар 2663384
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                            2.Гадаад валютын арилжаа                       3.Итгэлцэл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Норовсүрэн   312635
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, СБД, Бага тойруу 31, Түшээ дээд сургууль, 507 тоот

Д.Норовсүрэн

Д.Норовсүрэн 

Д.Норовсүрэн

Д.Норовсүрэн