Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АЛТАН ХОТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/97
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №147 тогтоол /2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001015
6 Компанийн регистрийн дугаар 5028574
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                             2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Бүрэнбаян   99089046
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот.  БЗД, 6-р хороо, 21-р байр, 73 тоот

Э.Бүрэнбаян

Э.Бүрэнбаян