Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МАРИКО ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/101
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №14 тогтоол /2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001067
6 Компанийн регистрийн дугаар 2773023
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                       2.Гадаад валютын арилжаа,
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ч.Оюунцэцэг   91180867 323922
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө 50, Азмон төв.                  

Ч.Оюунцэцэг

Ч.Оюунцэцэг

1/101-01 Салбар-01 “МАРИКО ББСБ” ХХК Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Сэлэнгэ зочид буудал