Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МЕГА АКТИВ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/111
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №149 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1911070995
6 Компанийн регистрийн дугаар 4249437
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О.Оюунбат   96664793
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 20-р хороо, "Комплекс импорт"ХХК-ийн байр, 209 тоот. 

О.Оюунбат

О.Оюунбат