Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХӨВСГӨЛ ГЕО ЭРДЭНЭ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/129
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №88 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.04.18
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1711001107
6 Компанийн регистрийн дугаар 2741709
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Алтанцэцэг   99388858
9 Компанийн  хаяг байршил Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум, 8-р баг, Монголбанкны байр. 

Д.Алтанцэцэг

Д.Алтанцэцэг