Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДАРХАН ӨСӨХ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/130
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №108 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.05.08
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1977008087
6 Компанийн регистрийн дугаар 4250826
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Болортуяа   99085665
9 Компанийн  хаяг байршил  Дархан-Уул, Дархан сум, 10-р баг, 5-р хороолол, 2а байр, 30 тоот.

А.Болортуяа

А.Болортуяа