Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "КАРАЖАТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/133
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №232 тогтоол /2/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.10.22
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 211002107
6 Компанийн регистрийн дугаар 3063674
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                            
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Санатбек
9 Компанийн  хаяг байршил Баян-Өлгий аймаг Өлгий сум 11-р баг, 20 айлын орон сууц, 103 тоот

Н.Санатбек

Н.Санатбек