Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ӨБЦ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/146
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №90 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011185037
6 Компанийн регистрийн дугаар 5291011
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Цагаач   96653354
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, Найман шарга валют арилжааны төв, 7А тоот

Б.Цагаач

Б.Цагаач