Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ГЭГЭЭРЭХНАР ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/151
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №95 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011185005
6 Компанийн регистрийн дугаар 5289661
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Жаргалсүрэн   99154035
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж. "Найман шарга"

Э.Жаргалсүрэн

Э.Жаргалсүрэн