Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СУВАРГЫН ДЭЛ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/155
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №99 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011175099
6 Компанийн регистрийн дугаар 5272068
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д. Жамбалдорж   99183395
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2 хороо, Төмөрчний гудамжинд өөрийн /12 кв.м талбай бүхий/ажлын байранд

Д. Жамбалдорж

Д. Жамбалдорж