Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АВШИГ ОДСЭР ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/180
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №142 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.06.25
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011191140
6 Компанийн регистрийн дугаар 5303672
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                             2.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Ганбаяр   
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13-р хороолол, Нарны зам гудамж, 6-Блок 401 тоот

Э.Ганбаяр

Э.Ганбаяр