Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МҮҮН РИВАР ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/186
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №222 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.10.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011207095
6 Компанийн регистрийн дугаар 5325102
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                                                                2.Гадаад валют
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э. Дөлгөөн   99114744
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 6-р хороо, Бага тойруу, 39-1. 

Э. Дөлгөөн

Э. Дөлгөөн